Deskundige hulp bij Omgevingsraad

De provincie en de initiatiefnemers zijn bezig om een Omgevingsraad samen te stellen voor windpark Nij Hiddum Houw. Hiervoor zijn 20 direct omwonenden uitgenodigd waaruit  een paar mensen naar voren zullen treden als vertegenwoordiger van hen. Omwonenden die niet in de (beperkte) cirkel wonen, zijn niet uitgenodigd. Die worden eventueel vertegenwoordigd door de dorpsbelangen voor zover die op de uitnodiging ingaan. Hou Friesland Mooi is bang dat er een grote kennisachterstand is bij de mensen die zitting nemen in de OR. Daarom hebben wij een verzoek gestuurd naar mevr Schokker, voorzitter van de OR, om de omwonenden te laten ondersteunen door de NLVOW. Plus informatie over omgevingsraden zoals de provincie die opnam in haar startnotitie. De provincie laat weten aan dit verzoek te willen voldoen wanneer dit door de omwonenden zelf wordt aangegeven. Als u zich wilt laten vertegenwoordigen door de heer Rob Rietveld van de NLVOW, meld dit dan bij de provincie via: lrf.n1544749339alsyr1544749339f@sna1544749339mpook1544749339.j1544749339