GS kiest voor zichzelf

Waarom
moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Zo lijkt Gedeputeerde Staten te
denken. Het moeilijke werk werd het afgelopen jaar overgenomen door Fryslân
Foar de Wyn. Veel tijd werd gestoken in het uitdenken van randvoorwaarden en
spelregels. Er kwam een afgewogen rapport waarin alle belangen zo goed mogelijk
zijn behartigd. Gedeputeerde Staten schoof dit plan in zeer korte tijd
terzijde. Niet vanwege de inhoud maar vanwege politieke keuzes. Blijven plakken
aan het pluche is blijkbaar belangrijker dan het eerlijk verdelen van lusten en
lasten. Waren er in maart 2015 geen verkiezingen geweest dan was het wellicht
anders gelopen. Nu gelden de politieke belangen zwaarder dan een inhoudelijk
besluit over de windparken. De politiek bevestigt daarmee dat alles om henzelf
draait en in plaats van het nemen van besluiten met een visie.


Alle
lusten naar SWF
Súdwest-Fryslân
staat daardoor nog steeds voor de totale opgave van de hele provincie. Eén van
de economisch krachtigste regio’s van Fryslân, de IJsselmeerkust, wordt nu
sterk uitgehold. Dat rechtvaardigt de eis dat alle lusten dan ook naar SWF moeten
gaan. Dat wil zeggen: wanneer er gesaneerd wordt, dit eerst en alleen in SWF
moet plaatsvinden. Opbrengsten uit Windpark Fryslân (voor zover deze direct in
geld zijn uit te drukken) worden ook geïnvesteerd in SWF. De kustbewoners zijn
wat ons betreft de eersten die mogen profiteren van de windparken, eerder nog
dan natuurcompensatie. Laat de provincie zich hier hard voor maken.


Is het
spel nu over en uit?
Wie zal
het zeggen. Wij denken van niet. De komende jaren staan nog volop in het teken
van de strijd tegen windenergie. En dan met name de onrechtvaardige verdeling
tussen lusten, lasten en zeggenschap. Ook het IJsselmeer zal zwaar worden bevochten.
Waar het op uitdraait kunnen wij niet overzien. Wel weten we dat we via Fryslân
Foar De Wyn hebben meegewerkt aan het creëren van een betere balans tussen
windmoleneigenaren, natuur en omwonenden. Wellicht zal ooit nog blijken dat dit
werk niet voor niks is geweest. Mochten er ooit tweede of zelfs derde rondes
vanuit Den Haag worden uitgeroepen, dan is het te hopen dat GS de
randvoorwaarden, spelregels en de uitvoeringsorganisatie uit de dan oude doos
haalt. Vooral omdat daarin de belangen van omwonenden wél aandacht krijgen. Meer
dan duizend zienswijzen tegen alle windmolens in Súdwest-Fryslân, meer dan
duizenden handtekeningen van inwoners die de moeite namen zich uit te spreken
tegen deze plannen, telden nu niet mee voor GS. Aandacht voor de mensen die
zich vertegenwoordigd waanden door GS, ontbreekt binnen de huidige
(wind)politiek volledig.