HFM neemt krachtig afstand van advertentie Wind op Land

HFM neemt krachtig afstand van advertentie Wind op
Land.

In de Leeuwarder Courant van 2 december stond een
pagina-grote advertentie waarin gepleit wordt voor wind op land. Diezelfde
boodschap wordt herhaald in een kleinere advertentie in de LC van vandaag.
Onderaan staat de tekst: “Wind op Land is een initiatief van Platform Duurzaam
Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Comité Hou Friesland Mooi”. Wij
weten niet of dat waar is voor PDF en FMF, maar het is absoluut niet waar voor
Hou Friesland Mooi.

Sterker nog: wij wisten niet dat die advertenties zouden
verschijnen, wij kennen geen initiatief met de naam “Wind op Land”, laat staan
dat we er aan deelnemen en we hebben dus ook op geen enkele manier aan de
advertenties meegewerkt. We zijn er op geen enkele manier verantwoordelijk
voor.

Om absoluut duidelijk te zijn: HFM staat niet achter deze
advertentie. Degene die hier wel achter
zit maakt misbruik van de zorgvuldige aanpak van FFDW. Dat is voor HFM
volstrekt onacceptabel en we vinden het bijzonder jammer dat deze actie het
besluitvormingsproces doorkruist.

Wij zijn het ook volstrekt niet eens met de inhoud van de
advertentie. Voor ons is het advies van de Commissie Winsemius het maximale
compromis als het gaat om wind op land: meer willen we niet. En dus is een
oproep voor zoveel mogelijk wind op land zonder enige verwijzing naar FFDW voor
ons volstrekt onacceptabel. Als enige belangengroep hebben wij onze nek
uitgestoken door akkoord te gaan met een beperkte uitbreiding van wind op land
omdat er dan ook gesaneerd kan worden en (1) onder de voorwaarde dat er een
betrouwbare uitvoeringsorganisatie komt voor het uitwerken van de plannen en
(2) onder de voorwaarde dat er eerlijke spelregels komen voor inspraak,
compensatie en participatie.

Niets van dat alles is terug te vinden in die twee
advertenties. Zelfs geen enkele verwijzing naar FFDW want FFDW is niet “Wind op
Land”.

Het uitbrengen van dit persbericht was eerste prioriteit.
Hierna gaan we uitzoeken wie er verantwoordelijk is voor deze advertenties.
Zodra we dat weten, gaan we nadenken over de vraag of we aangifte gaan doen
wegens identiteitsfraude. En als zou blijken dat de advertenties breed gedragen
worden binnen de Friese windsector zullen we moeten overwegen of we onze steun
aan het advies voor FFDW niet beter kunnen intrekken.

Een compromis is net zo goed als de betrouwbaarheid van
de partners. We willen niet op de zaken vooruit lopen, maar de vraag is nu wel
of aan die voorwaarde nog wordt voldaan.

Nadere informatie:


·

Annemieke Reitsma, voorzitter HFM, 06 20 109 616


·

Albert Koers, bestuur HFM, 06 22 371 933