Hou Friesland Mooi kiest in 2015 weer voor het verdedigen van de eigen belangen

Persbericht
7
januari 2015

De provincie Fryslân en gemeente Súdwest Fryslân maken
zich sterk voor windturbines op en langs de Afsluitdijk. Hou Friesland Mooi
(HFM) is van mening dat dit in strijd is met het vaste uitgangspunt van HFM:
eerlijk delen van lusten en lasten, niet alleen tussen de Friese gemeenten,
maar ook tussen windondernemers en omwonenden. Met een keuze voor de
Afsluitdijk is er geen sprake van spreiding van lusten en lasten: alle nieuwe
turbines komen in Súdwest Fryslân. Enkele dorpen worden daardoor zwaar
benadeeld (zo niet onbewoonbaar), er is geen enkele zekerheid dat er geld
beschikbaar komt voor compensatie en participatie of dat er binnen Súdwest
Fryslân gesaneerd gaat worden. Om al
deze redenen, maar ook omdat provincie en gemeente het advies van Fryslân Foar
De Wyn naast zich neerleggen, acht HFM zich niet langer gebonden aan dat advies. Vanaf 1 januari heeft HFM de handen weer vrij en gaan we weer onze eigen
richting bepalen: het verdedigen van de belangen van onze eigen streek. De uitgestoken hand is
afgewezen. Het zij zo, maar vanaf nu geen compromis en geen concessies meer!

HFM is tegen een windpark op of langs de Afsluitdijk
HFM verzet zich tegen de keuze om windturbines op en langs de Afsluitdijk
te plaatsen. Allereerst omdat nabij gelegen dorpen als Makkum, Kornwerderzand
en andere dorpen rond de Kop van de Afsluitdijk daardoor harder worden
getroffen dan wanneer Windpark Fryslân wordt gerealiseerd. De afstand tot de turbines is veel kleiner en de turbines
worden veel hoger. Met een omvang van 316 MW wijken provincie en gemeente ook
nog eens beduidend af van de bovengrens van 250 MW zoals door de Tweede Kamer is
vastgesteld. Bovendien: doordat FFDW heeft aangetoond dat er alternatieven zijn,
is een omvang van 316 MW in strijd met Natura 2000 wetgeving.

HFM gaat niet meer
akkoord met Windpark Hiddum Houw
Als onderdeel van het FFDW compromis was HFM bereid zich neer te leggen
bij het opschalen van Windpark Hiddum Houw tot 36 MW. Nu dat compromis van
tafel is, herzien wij dat standpunt. Een giga-park op en langs de Afsluitdijk is
voor ons niet acceptabel, laat staan als
dat park dan ook nog eens verlengd wordt op land met een windpark op de Kop van
de Afsluitdijk met aansluitend de turbines van de A7. Dan ontstaat er één lange
corridor van windturbines vanaf de Breezanddijk (en vanaf Den Oever als
Noord-Holland ook gaat plaatsen op de Afsluitdijk) tot aan Bolsward. Volstrekt
onaanvaardbaar voor ons, niet alleen qua natuur en landschap, maar vooral ook
vanwege de gevolgen voor de dorpen in de buurt en de mensen die er wonen.

HFM wil dat er in alleen
in Súdwest-Fryslân gesaneerd wordt
Feit is dat provincie en gemeente de totale nieuwbouwopgave van
windturbines willen concentreren in Súdwest-Fryslân. Het kan en mag daarom niet
anders zijn dan dat de totale saneringsopgave ook in Súdwest-Fryslân wordt
gerealiseerd. Hier bouwen en elders slopen is voor ons onaanvaardbaar. Als
Windpark Fryslân 250 MW groot wordt, moet er dus 31 MW worden gesaneerd (voor
het IJsselmeer is de saneringsnorm 1:8). Dat zijn gemiddeld ruim 60 oude
turbines. En als Windpark Hiddum Houw door zou gaan omdat de Afsluitdijk af valt,
dan staat tegenover die 36 MW een saneringsopgave van 9 MW (op land is de norm
1:4). Lukt het niet om de saneringsopgave te realiseren binnen Súdwest-Fryslân,
dan moet de omvang van beide parken maar naar beneden worden bijgesteld.

Afspraken FFDW nog niet helemaal afgeschreven
Mocht de provincie Fryslân of de gemeente Súdwest-Fryslân in de toekomst besluiten nemen die wel in lijn zijn met de uitkomsten
van FFDW, dan is HFM bereid om bovenstaande standpunten te heroverwegen. Wij lopen niet weg bij het compromis dat we
zijn aangegaan. Maar zolang het advies van FFDW van tafel is bij de provincie
en de gemeente, is het ook van tafel bij HFM.

Nadere
informatie:
Annemieke
Reitsma, voorzitter HFM, 06 20 10 96 16
Albert
Koers, bestuur HFM, 06 22 371 933