Reactie G20 op advertentie in Leeuwarder Courant

Geacht
bestuur van Stichting Hou Friesland Mooi, Albert, Annemieke,

Recent hebben wij in de Leeuwarder Courant gepleit voor Wind op Land. Wij
zijn initiatiefnemers van initiatieven waarvan de commissie Winsemius
heeft aanbevolen ze in uitvoeringplannen op te nemen, een aantal onder
voorwaarde van bijstelling.
In de advertenties van zaterdag en maandag jl. zijn door onoplettendheid
van onze kant de namen van Platform Duurzaam Fryslân, Stichting Hou Friesland
Mooi en Friese Milieu Federatie als afzender genoemd, terwijl dit absoluut niet
het geval is.
Het spijt ons dat dit is gebeurd en dat jullie hierdoor als Stichting Hou
Friesland Mooi en mogelijk ook persoonlijk in een lastig parket zijn gekomen.
Ons excuus daarvoor.

De advertentie is bedoeld om het compromis dat Fryslân foar de Wyn voorstelt te
ondersteunen door kenbaar maken wat we voor Fryslân kunnen en willen betekenen.
En dat we als initiatiefnemers op de A en de B-lijst van Winsemius en Fryslân
foar de Wyn juist de doelstelling, uitgangspunten en randvoorwaarden van FFDW
onderschrijven c.q. er aan voldoen. En dat we graag mee denken en werken
aan de gezamenlijk op te stellen spelregels en de uitvoeringsorganisatie zoals
genoemd is in het advies van commissie Winsemius.
Het is jammer dat deze bedoeling niet voor iedereen zo over is gekomen. Naast
de afzender kan dit aspect in onze communicatie beter tot uitdrukking
komen.

De reacties laten zien hoe gevoelig het onderwerp bij verschillende mensen ligt
en daarmee, hoe knap het is dat de verschillende stakeholders afgelopen jaar
bijeen zijn gebleven en tot een compromis zijn gekomen. Hiervoor
willen we als initiatiefnemers groot respect uitspreken voor Fryslân foar de
Wyn en voor alle drie de partijen die aan de basis van Fryslân foar de Wyn
staan !

We hopen dat de politiek alle werk, energie, argumenten en adviezen van Fryslân
foar de Wyn op waarde weet te schatten en het compromis, waarbij alle partijen
water bij de wijn hebben gedaan, overneemt.
Voor verder overleg houden we ons aanbevolen.

Met vriendelijke groet,
Voor de gezamenlijke initiatiefnemers van de A- en B-lijst in de adviezen van
Winsemius, werknaam ‘G20’,

Andries van Weperen