Waar staan we nu?

Na de
regiobijeenkomsten van FFDW is het een tijdje stil geweest rond Hou Friesland
Mooi. Achter de schermen is wel veel gebeurd. Alle informatie die is vergaard
tijdens de bijeenkomsten en die op andere wijze is binnengekomen is per plan
geordend. Daarnaast is veel feitelijke informatie zoals radargegevens,
omwonenden aantallen en natuur bepalingen aangedragen bij de commissie
Winsemius. Die is met alle materiaal aan de slag gegaan en heeft zich gebogen
over de mogelijke kansen voor wind op land. Over enkele weken volgt de uitslag
van de commissie van advies en zal dit in een rapport aan gedeputeerde Hans
Konst worden overgedragen.

Eén van de
zaken die de commissie van advies heeft meegewogen is het maatschappelijk
draagvlak voor windturbines. Naast de kwalitatieve peiling in de
regiobijeenkomsten is er ook een kwalitatieve peiling gehouden door TNS NIPO.
De uitslag van de TNS NIPO enquête werd onlangs bekend. De enquête bevat
de resultaten van een telefonische peiling met betrekking tot de 34
overgebleven windparken. Per plan zijn 50 omwonenden naar hun mening gevraagd.
Gemiddeld is 31% voor, 26% neutraal en 41% tegen. Deze uitslagen laten een iets
ander beeld zien dan de regiobijeenkomsten waar met name tegenstanders zich
lieten horen. Er zijn een aantal parken die op zich redelijk scoren en andere
die matig tot slecht scoren.

Begin oktober
ontvangt Hans Konst de resultaten van de inventarisatie van FFDW inclusief de
bevindingen van de commissie Winsemius. Daarna is het aan de politiek om een
keuze te maken. Om de hete brij heen draaien is er echter niet meer bij. Voor
eind december verwacht minister Kamp immers een besluit van provinciale staten.
De FNP is zich hier in ieder geval al van bewust en heeft bij voorbaat al een ledenvergaderinggeorganiseerd.

Zodra we meer
informatie hebben, publiceren we dat op onze website.