Enquête

Graag uw standpunt en uw steun

We willen graag weten hoe u denkt over de plannen voor Nij Hiddum Houw. Beantwoord de paar vragen hieronder naar eer en geweten (dat mag in dit land!), maar we hopen natuurlijk dat u ons wilt steunen. En als u niet weet wat de plannen zijn: zie onze presentatie in deze flyer.

1. Wat vindt u van de huidige plannen voor NHH?

2. Wat is uw grootste bezwaar tegen de huidige plannen voor NHH?

3. Hoe denkt u over onze acties om de plannen voor NHH tegen te houden?

4. Wat vindt u van een lokale energiecoöperatie die gaat werken aan het realiseren van duurzame energie uit zon en, ja, ook uit wind op een manier die past bij deze streek?