Stichting Hou Friesland Mooi wil politici en ambtenaren onder ede horen

Donderdagavond 15 november j.l. heeft Stichting Hou Friesland Mooi een informatieve bijeenkomst met de omwonenden van windpark Nij Hiddum-Houw gehad. In Dorpshuis It String te Zurich mochten we ons weer verheugen op een goede opkomst: Zo’n 30 tot 40 mensen.

Het ging er allereerst om de geïnteresseerden te informeren over de inhoud van ons beroepschrift bij de Raad van State. Ze brachten immers daarvoor het geld bijeen via onze crowdfunding-actie.

Verder wilden we peilen of er steun was voor de actie “voorlopig getuigenverhoor”. We brachten dat idee zo neutraal mogelijk opdat mensen vrijelijk hun mening konden geven.
Uitkomst: Unanieme steun voor doorgaan.

Bekijk hier ons persbericht waarin u alle ins en outs kunt lezen

De Leeuwarder Courant heeft het ook opgepikt.
Lees hier het artikel uit de zaterdageditie van de LC

De strijd is dus nog lang niet gestreden, maar… procederen kost geld, veel geld. Mocht u nog geen donatie hebben gedaan, dan kunt u ons via deze link steunen. Een tweede of een derde keer doneren stellen we uiteraard ook zeer op prijs.

http://houfrieslandmooi.nl/doneren/

U kunt ook handmatig een bedrag overboeken, ons rekeningnummer is
NL65 INGB 0008 0294 80 t.n.v. Stichting Hou Friesland Mooi.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Hou Friesland Mooi