Alternatief plan voor Nij Hiddum Houw (LC, 13-10-2017)

Alternatief actiegroep voor Nij Hiddum Houw
LC, 13 oktober door Koen Pennewaard

Comité Hou Friesland Mooi wil met een nieuwe energiecoöperatie voor zonne- en windenergie de komst van Nij Hiddum Houw keren.

De actiegroep Hou Friesland Mooi protesteert al geruime tijd tegen de plannen voor de bouw van negen grote turbines (meer dan 200 meter hoog) op de Kop van de Afsluitdijk.

Het park aan de A7 vervangt het bestaande windmolenpark Hiddum Houw. Het nieuwe plan, dat reeds in een vergevorderd stadium verkeert, betekent volgens het comité een ramp voor de regio vanwege overlast door geluid, slagschaduw en verlichting.

Zon- en windenergie

Voor het vrijdag gepresenteerde alternatief ‘Energiecoöperatie Kop Afsluitdijk’ vraagt zij van de provincie een paar maanden de tijd om dat plan uit te werken en om te zien of het echt levensvatbaar is. Doel van de coöperatie is het realiseren van 20 tot 40 MW vermogen duurzame energie in het gebied van de Kop Afsluitdijk door middel van zonne- en windenergie.

Met de realisatie is volgens Hou Friesland Mooi globaal 21 tot 42 miljoen euro gemoeid. De coöperatie zelf zal 5,5 tot 11 miljoen euro moeten inbrengen als eigen vermogen. ,,De omgeving en iedereen die daar woont is met dit plan veel beter af en we hebben ook nog eens een model dat in de toekomst elders ingezet kan worden’’, aldus voorzitter Albert Koers.

Deelnemen

Iedereen kan deelnemen aan de energiecoöperatie, stelt het comité. Deelnemen kan niet alleen met geld, maar ook door het beschikbaar stellen van dakruimte voor zonne-energie, door het inbrengen van grondposities of netwerkaansluitingen.

Een belangrijk voordeel voor de omgeving is volgens de bedenkers dat de coöperatie zelf regels kan stellen aan de bouw en exploitatie van het park of parken.

De provinciale statenfractie van de PvdA heeft naar aanleiding van de vele kritiek op Nij Hiddum Houw en het alternatief van Hou Friesland Mooi vragen gesteld aan gedeputeerde staten.

Link naar artikel

Download document ‘Alternatief plan HFM Kop Afsluitdijk’