Uitspraak kort geding: teleurgesteld, maar we gaan door

Afgelopen woensdag stonden Hou Friesland Mooi en de provincie Fryslân voor de rechter. Wij eisten in een kort geding procedure dat het ter inzage leggen van de diverse besluiten over de bouw van Windpark Nij Hiddum Houw moest worden uitgesteld. Dit omdat naar onze mening de provincie niet voldoet aan de eisen voor “burgerparticipatie”: het betrekken van de omgeving bij het ontwikkelen van projecten als Nij Hiddum Houw. Afgelopen woensdag vond de zitting plaats. Voor een schets van de gang van zaken: zie de bijlage. Maar eerst de uitslag!

Lees hier het volledige persbericht