Protesteer donderdag a.s. (23 nov) op de informatiemarkt in Witmarsum.

Nieuwsbrief nov 2017
Protesteer donderdag a.s. (23 nov) op de informatiemarkt in Witmarsum

Allereerst, om met het belangrijkste te beginnen: aanstaande donderdag organiseert de provincie samen met de gemeente en de initiatiefnemers een informatiemarkt over NHH. Als u tegen dit windpark bent, kom dan om 19.00 uur naar café De Gekroonde Roskam in Witmarsum om uw stem te laten horen. Gedeputeerde Kielstra beweert in de media dat het best goed gesteld is met het draagvlak voor NHH. Laat de politiek en de initiatiefnemers maar horen en zien dat ze het verkeerd hebben. Neem iedereen mee die wil. Hoe meer mensen, hoe duidelijker de politiek begrijpt wat we bedoelen. Spandoeken welkom. Graag zelf. Wij zorgen ervoor dat alle enquêtes die we binnenkregen op borden komen te hangen. We nodigen gedeputeerde Kielstra van harte uit om met eigen ogen te komen kijken dat er flink veel mensen tegen dit plan zijn. Komt allen. Nu heeft protesteren nog zin.
Niet tegen windenergie, wel tegen dit plan
Sinds onze bijeenkomst in september in Zurich hebben wij onze schouders gezet onder het verzet tegen dit mega-windpark. Niet omdat we tegen windenergie zijn maar vooral tegen de grootschaligheid van dit plan en de gevolgen daarvan voor onze omgeving. Wat zijn de recente ontwikkelingen en wat we nog kunnen doen?Rechtszaak verloren
We deden een poging om via een kort geding de provincie te stoppen met de procedure. Met als inzet dat we ons eigen alternatieve plan willen laten onderzoeken op haalbaarheid. De rechter vond dat er goede redenen waren om ons dat te gunnen maar dat er geen juridische grondslag voor was. Hij kon met andere woorden geen wet vinden die hem ruimte bood om de inspraak anders te organiseren. Een verlies voor de democratie. Zo blijft NHH een van bovenaf opgelegd politiek dictaat. Met een OmgevingsAdviesRaad die zogenaamd voor de omgeving spreekt.

Formele procedure en wat te doen
Vorige week publiceerde de provincie paginagroot de ter inzage legging van de documenten die nodig zijn voor realisatie van NHH. Iedereen heeft tot uiterlijk 21 december de tijd om hierop te reageren. Of, om in officiële termen te blijven: een zienswijze in te dienen. Velen stuurden eerder al de voorbeeldbrief die wij hadden gemaakt naar de provincie. U kreeg allen een koud en formeel antwoord retour: deze brief viel buiten de procedure omdat die nog niet was ingegaan. Zo hadden wij de brief ook nooit bedoeld. Het was een signaal van onvrede maar kennelijk kwam dit niet over op het provinciehuis.

Nieuwe zienswijzen
Wat we met ons allen de komende tijd moeten doen is zoveel mogelijk zienswijzen versturen naar de provincie. In 2012 lukte het deze omgeving om er ruim 1000 te versturen. Daar is de provincie lange tijd zoet mee geweest. Het is zaak om zoveel mogelijk verschillende argumenten in te zetten waarom u tegen bent. De provincie moet namelijk iedere brief en ieder argument met een goede onderbouwing afwijzen.

Wij gaan helpen met uw zienswijze
Op dit moment bestuderen wij alle officiële documenten. Die zijn ook te vinden op de provinciale website of die van NHH. Via de mail sturen wij u op korte termijn meerdere argumenten die u kunt gebruiken in uw eigen zienswijze. U kunt die aanvullen met eigen argumenten en eigen woorden. Zolang u er maar voor zorgt dat de brief op tijd bij de provincie ligt. Bovendien, iedereen mag een zienswijze indienen. Dus ook uw neef uit Rotterdam, die zich afvraagt waar de provincie in vredesnaam mee bezig is. Als hij stelt dat hij hier graag komt voor het open landschap en dat dat nu verpest wordt is dat ook een zienswijze.

Wat doet gemeente Súdwest-Fryslân?
In de aanloop naar de verkiezingen (22 nov) keren vrijwel alle gemeentelijke politieke partijen zich tegen NHH. Dat is opvallend. Er is op gemeentelijk niveau op dit moment ook geen enkel draagvlak meer voor dit park. Vorige week op een volle verkiezingsavond in Kimswerd was er welgeteld één man voor het park. En toch gaat het door! Wij rekenen erop dat de provinciale partijen zich toch iets gaan aantrekken van hun collega’s in de gemeenteraad. Het CDA ging deze week het verst door een motie in te dienen waarin de partij het college vraagt om de procedure stop te zetten. En om HFM de tijd te geven voor het uitwerken van het alternatieve plan. Deze motie is aangenomen en werd gesteund door alle partijen.

Wij hebben zitten dubben of we een stemadvies moeten afgeven. De verkiezingsprogramma’s zijn echter op het punt van duurzame energie en/of windenergie niet altijd even helder en vergelijkbaar. Bovendien hebben wij in het verleden vaak gezien dat het geluid voor de verkiezingen anders klinkt dan na de verkiezingen. Daarom geen advies van ons. Maar een oproep aan alle partijen om HFM te steunen in haar poging om alsnog het alternatieve plan te laten onderzoeken én te realiseren. Met draagvlak vanuit de mienskip.

Ziezo. U bent weer bijgepraat.
Donderdag spreken we elkaar weer.
Tot dan!