VVD stelt vragen over alternatief plan Hiddum Houw

De Friese politiek komt langzaam in beweging en dat is goed nieuws. De VVD gaat vragen stellen aan het college.

Van de VVD-Fryslân site:
“Onlangs heeft het Comité Hou Friesland Mooi een alternatief plan gepresenteerd als vervanger van het huidige plan voor windpark Nij Hiddum Houw. De plannen van het Comité kunt u hier lezen.

De VVD heeft kennis genomen van deze plannen en wil daarom de volgende vragen stellen:

  • Heeft het college kennis genomen van het plan van Comité Hou Friesland Mooi? Zo nee, bent u bereid dit tot u te nemen?
  • Zo ja, hoe kijkt het college aan tegen dit plan?
  • Is het plan van het comité juridisch haalbaar?
  • Hoe kijkt het college aan tegen de financiële haalbaarheid van dit plan?
  • Past dit plan binnen de taakstelling van 530,5 MW windenergie op land in Fryslân?”

VVD stelt vragen over alternatief plan Hiddum Houw