11 juli – Informatiemarkt windpark Nij Hiddum-Houw

Graag maken wij u erop attent dat morgen (11 juli) de informatiemarkt windpark Nij Hiddum-Houw (NHH) plaatsvindt. Het doel van de markt is om de mensen uit de regio te informeren over de voortgang van NHH en over wat er tot nu toe besloten is. Ook wordt er uitgelegd wat de rol van de OAR is en welke personen daar inzitten.

Op de markt kunnen bezoekers het voorkeursalternatief zien: 9 turbines met tiphoogte van 200 meter en waar die komen te staan. Er zijn vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aan wie de bezoekers vragen kunnen stellen.

Gegevens:
Datum: 11 juli
Tijd: 17-20 uur

Locatie:
Café De Gekroonde Roskam
Kaatsplein 3-5-7
8748 BZ Witmarsum