Noodkreet Geert Mak, eeuwenoud Fries cultuurlandschap bedreigd