WINDPARK NIJ HIDDUM HOUW WORDT EEN RAMP (LC Te Gast)

Zo langzamerhand begin ik me af te vragen of het provinciebestuur iets heeft tegen de bewoners van de streek bij de Kop Afsluitdijk. In 2012 wilde de provincie daar ruim 60 windturbines neerzetten zodat de rest van de provincie vrij kon blijven. Nu, vijf jaar later, moeten in diezelfde streek alle windturbines komen die nodig zijn om te voldoen aan de afspraak met het Rijk (530,5 MW windenergie in 2020), terwijl er net als 2012 in de rest van de provincie helemaal niks mag. Zelfs niet het vervangen van de bestaande dorpsmolen van Reduzum.

Er is nu een plan voor het vervangen van het bestaande windpark Hiddum Houw door een nieuw windpark – Nij Hiddum Houw – met negen giga-turbines met wieken tot 208 meter hoog, bijna twee keer de Achmea toren in Leeuwarden. Over dat plan worden nu dikke en dure rapporten geschreven in opdracht van de provincie en de initiatiefnemers (NUON en een lokale partij). Echter, al die rapporten veranderen niets aan het feit dat het in wezen allemaal gebaseerd is op een puur politiek besluit van de huidige coalitie (CDA, FNP, SP en VVD) dat er bij de Kop Afsluitdijk een nieuw windpark moet komen van 42 MW. Daar en alleen daar!  Druk van de initiatiefnemers?

Met Hou Friesland Mooi valt altijd te praten en dus zeiden we “ja” op het verzoek mee te doen aan de “Omgevingsadviesraad” die de provincie adviseert over het uitwerken van de plannen – zo heb je meer invloed dan wanneer je vanaf de zijlijn staat te roepen. Via die OAR kwam ons een paar weken geleden een rapport onder ogen over de effecten van Nij Hiddum Houw op de omgeving. Dat rapport wijst maar één ding uit: Nij Hiddum Houw gaat een ramp worden voor de gehele streek!

Die negen giga-turbines helpen niet alleen het landschap om zeep, maar gaan in een groot gebied zorgen voor overlast door geluid, in een nog groter gebied voor overlast door slagschaduw en in een nog weer groter gebied voor overlast door de topverlichting, overdag witte lichten en ’s nachts rode lichten – knipperend! En dan hebben we het nog niet over de waardedaling van de huizen waar al die overlast zich voordoet.

We zijn nog steeds niet tegen het vervangen van oude turbines door nieuwe. Maar het huidige plan gaat alle grenzen te buiten, vooral omdat er alternatieven zijn. Maak Windpark Fryslân in het IJsselmeer wat groter of haal enkele locaties elders in de provincie uit te mottenballen. In 2012 was ons motto “Eerlijk delen van lusten en lasten” en dat motto geldt in 2017 net zo goed als in 2012!. Waarom houden “onze” bestuurders zo onverbiddelijk vast aan plannen die voor de mienskip in deze streek een ramp zijn?

Albert Koers
Schettens