Informatiebijeenkomst HFM op 22 maart, 19.30 uur dorpshuis Zurich (nieuwsbrief)

Beste geïnteresseerden in windpark Nij Hiddum-Houw,

 Eind september kwam u naar een bijeenkomst van Hou Friesland Mooi. U gaf aan op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen. Wel nu, die zijn er. Wij vernamen dat er eind maand/begin april drie bijeenkomsten georganiseerd worden vanuit de Omgevingsadviesraad (OAR)/provincie om de wijde omgeving te informeren. Die bijeenkomsten op 26 en 27 maart en april worden op korte termijn via de lokale kranten aangekondigd. Wilt u één van deze bijeenkomsten bezoeken? Maar weet u niet zo goed meer hoe de vork in de steel zit en welke vragen u kunt stellen? Wij willen u hierbij helpen. 

 

U bent welkom op onze informatiebijeenkomst

Deze vindt plaats op 22 maart, speciaal ter voorbereiding op de avonden van de OAR/provincie. Wij staan u bij met een lijst met vragen die u aan de initiatiefnemers en de provincie kunt stellen. Die vragen lichten wij persoonlijk toe in dorpshuis it String in Zurich (Caspar de Roblesdijk 1a). Om 19.30 uur bent u welkom om te horen hoe het er nu voor staat. 

 Om een voorbeeld te noemen. De provincie sloot een zogenaamde ‘anterieure’ overeenkomst af met de initiatiefnemers waarin ze afspreken om het geluid te verminderen. Op een dergelijke overeenkomst is handhaving echter heel moeilijk want u kunt er zich als burger juridisch niet op beroepen. Het klinkt dus mooi dat er toezeggingen zijn gedaan om tegemoet te komen aan de klachten over het geluid maar in de praktijk lukt het burgers niet om overheden te laten handhaven op basis van een dergelijke overeenkomst. 

 En zo zijn er nog meer zaken waar wij kritische vragen over hebben. Samen kunnen we deze onderwerpen onder de aandacht te brengen bij de provincie, bij de initiatiefnemers én bij de gemeente. 

 

Besluitvorming provincie

Op 10 april beslissen Gedeputeerde Staten over de ontwerp besluiten die er nu liggen (PIP en MER). De vraag is of ze iets gaan doen met de bijna 200 zienswijzen die zijn ingediend. Op 27 juni volgt dan het definitieve besluit door Provinciale Staten. De tijd tussen april en juni moeten we benutten om druk te zetten op Provinciale Staten.

 Wij blijven bij ons standpunt: akkoord dat de oude turbines vervangen worden door nieuwere en betere, akkoord dat de nieuwe turbines wat hoger worden, maar niet dit megalomane plan met negen turbines tot maximaal 208 meter hoog. Dat plan is een ramp voor onze omgeving. En het is volstrekt onnodig!

 Met kritische vragen in de bijeenkomsten van 26 en 27 maart en op 4 april zet u de politieke partijen in Provinciale Staten onder druk om dit onverantwoorde plan af te schieten.

 Graag zien we u in Zurich op 22 maart.  Het is handig als u ons even laat weten of u van plan bent te komen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Annemieke Reitsma