Laat uw stem horen op de informatieavonden voor omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw

Gisteren heeft Hou Friesland Mooi een bijeenkomst in Zurich gehad waarbij de laatste ontwikkelingen zijn besproken en waarbij we tips en adviezen aan de aanwezigen hebben gegeven die de OAR informatieavonden willen bezoeken.

Omdat slechts een klein gedeelte van onze mailinglijst aanwezig was,
doen we via deze weg nogmaals een oproep aan u:
Bezoek deze bijeenkomsten en laat uw stem horen door kritische vragen te stellen!

Onderaan dit bericht vindt u een document met voorbeeldvragen en een zeer recent artikel over de gezondheidsrisico’s van windmolens, deze documenten zijn ter inspiratie. Stel ook zeker vragen over onderwerpen die u dwars zitten én probeer zoveel mogelijk buren en dorpsgenoten mee te krijgen!

Data informatieavonden

Maandag 26 maart – Dorpshuis It String, Casper de Roblesdijk 1a, Zurich

Dinsdag 27 maart – De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3, Witmarsum

Woensdag 4 april – Dorpshuis De Utwyk, Schoolstraat 16, Schraard

Inloop vanaf 19.15 uur en het programma begint om 19.30 uur

Bestand met voorbeeldvragen

Artikel ‘Windmolens maken wel degelijk ziek’ (Medisch Contact, 22-03-2018)

 

Waar gaat het over?

Op 26  en 27 maart en op 4 april organiseert de Omgevingsadviesraad van windpark Nij Hiddum Houw (OAR) informatieavonden om de omwonenden bij te praten over de Omgevingsovereenkomst. Die is bijna klaar en bevat afspraken tussen de OAR en de initiatiefnemers van Nij Hiddum Houw, te weten: NUON en Gooyum Houw B.V.

Een bericht over die bijeenkomsten stond afgelopen woensdag in de lokale kranten.

Let op: de bijeenkomsten worden georganiseerd door de OAR en dus niet door de provincie en/of de initiatiefnemers. Wij begrijpen dat de provincie wel een vertegenwoordiger zal sturen, maar we weten niet of de initiatiefnemers dat ook zullen doen.

U mag dus eigenlijk alleen maar vragen stellen over onderwerpen waar de OAR over gaat – die Omgevingsovereenkomst – maar u kunt natuurlijk altijd proberen om ook andere onderwerpen aan de orde te stellen.

Wat is die OAR ook al weer?

De OAR werd ingesteld door de provincie om de omgeving actief te betrekken bij het tot stand komen van windpark Nij Hiddum Houw. De OAR bespreekt onderwerpen die voor de omwonenden van belang zijn en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan een stuurgroep van provincie, gemeente en initiatiefnemers.

 

De OAR bestond oorspronkelijk uit:

  • De dorpsbelangen van Cornwerd, Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich.
  • Enkele belangenorganisaties: NMF Friesland, Stichting Blauwe Hart, Hou Friesland Mooi en Pingjumer Halsband.
  • Enkele vertegenwoordigers van direct omwonenden: 4 personen die vlak bij het park komen te wonen.

Uit onvrede over de gang van zaken zijn de Pingjumer Halsband en de dorpsbelangen van Witmarsum en Schraard uit  de OAR gestapt. NMF Friesland en het Blauwe Hart namen niet of zelden aan de vergaderingen deel. Hou Friesland Mooi is ook uit de OAR gestapt toen we na de MER in augustus vorig jaar concludeerden dat het park veel te groot zou worden.

De OAR wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, de heer Gerrit Valk, terwijl de heer Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, de belangen van omwonenden probeert te behartigen.

Welke vragen kunt u stellen?

Formeel dus alleen over de Omgevings-overeenkomst tussen de OAR en de initiatiefnemers. Alle kans dat vragen over de besluitvorming van de provincie en de gemeente niet beantwoord gaan worden. Terwijl daar op dit moment wel belangrijke zaken spelen. Op 11 april gaan Gedeputeerde Staten een besluit nemen over het inpassingsplan (en dus ook over de vraag of de provincie wat gaat doen met alle 200 zienswijzen), terwijl op 27 juni Provinciale Staten de definitieve besluiten nemen.

Hierna dus eerst wat vragen die u aan de OAR kunt stellen over de Omgevingsovereenkomst en daarna een paar vragen die u toch zou kunnen voorleggen aan de vertegenwoordiger(s) van de provincie of de initiatiefnemers.