Nieuwsbrief nov 2017 (Herinnering) – Laten we protesteren, maar er geen rel van maken

Nieuwsbrief nov 2017 (Herinnering)
Laten we protesteren, maar er geen rel van maken

We hebben u per e-mail, op onze website en via kranten opgeroepen om van u te laten horen komende donderdag (23 nov) om 19.00 uur. Dan organiseert de provincie samen met met de initiatiefnemers een informatieavond over windpark Nij Hiddum-Houw in de Roskam te Witmarsum.

We hopen natuurlijk op een grote opkomst. Maar laten we er ook geen rel van maken want dat keert zich tegen ons.
Daarom willen we graag vooraf een paar spelregels afspreken:

  1. Als u borden of spandoeken meeneemt, zet die dan buiten neer en neem ze niet mee naar binnen want dat kan zo maar ongelukjes geven.
  2. De zaal is niet al te groot en we willen niet dat de eigenaar van de Roskam problemen krijgt  met brandweer of politie. Ga daarom niet in één keer met z’n allen naar binnen.
  3. Blijf niet al te lang in de zaal, geef uw mening, vraag wat u wilt vragen en maak ruimte voor een ander als u klaar bent.
  4. En als het wachten u te lang duurt, ga dan gewoon naar huis. Wij houden u op de hoogte. En dat u er was, zegt al genoeg: dat ook u dit plan niet ziet zitten,
Oproep Hou Friesland Mooi

Protesteer op 23 nov tegen windpark Nij Hiddum Houw
Donderdag 23 november organiseren de provincie, gemeente en initiatiefnemers een informatiemarkt over windpark Nij Hiddum Houw. Dit hoort bij de inspraakprocedure die 10 november is gestart en duurt tot 21 december. De informatiemarkt is van 17-20 uur in de Roskam te Witmarsum. Stichting Hou Friesland Mooi roept iedereen die tegen dit windpark is op om dan te komen protesteren. Om 19 uur verzamelen we voor de Roskam.

Vanuit de omgeving is veel weerstand tegen de grootschaligheid van windpark Nij Hiddum Houw. Op een eigen bijeenkomst van Hou Friesland Mooi kwamen meer dan 100 mensen af eind september. Daaropvolgend ontving de stichting zo’n 150 enquêtes waarvan 99% tegen het windpark is. Vanuit de gemeentelijke politiek is er ook geen draagvlak voor dit plan. Sterker nog de gehele gemeenteraad is tegen. Dit geluid moet hoorbaar en zichtbaar worden voor de provincie en de initiatiefnemers. Die beweren immers dat het allemaal geweldig loopt via de Omgevings Advies Raad. Bent u ook tegen? Kom dan op 23 november om 19.00 uur naar de Roskam in Witmarsum.