Dien een zienswijze in! Vertel de provincie wat u vindt van windpark Nij Hiddum-Houw

Beste mensen,

 1. Van 10 november tot en met 21 december 2017 liggen de ontwerp besluiten voor windpark Nij Hiddum-Houw ter inzage. In die periode kan iedereen een “zienswijze” indienen. Vroeger heette dat “bezwaar maken” en dat is wat het nog steeds is. U kunt dus tot 21 december aan de provincie vertellen wat u vindt van de plannen voor windpark Nij Hiddum-Houw. De provincie verzamelt daarna alle ontvangen zienswijzen en moet daar dan een reactie op geven. Pas daarna worden de ontwerpbesluiten definitief De verwachting is dat dit in mei volgend jaar zal gebeuren.  Na die definitieve besluiten blijft er nog maar één weg open om de plannen tegen te houden: in beroep gaan bij de Raad van State.

 

 1. Wij hebben het kort geding tegen de provincie om de terinzagelegging tegen te houden verloren, maar we gaan gewoon door. En dus gaan we een zienswijze indienen waarin we al onze bezwaren tegen het huidige plan op een rij zetten. Omdat we niet meer in de OAR zitten, kunnen we precies zeggen wat we er van vinden. Het concept van die zienswijze is bijna klaar en beslaat ruim 20 pagina’s. We halen dan ook alles uit de kast. Reden daarvoor is dat ze in De Haag bedacht hebben dat je alleen in beroep kunt gaan bij de Raad van State als je eerst een zienswijze hebt ingediend en dat je bij de Raad van State eigenlijk alleen de argumenten mag aanvoeren die je ook al in de zienswijze naar voren hebt gebracht.

 

 1. Het is van belang dat zoveel mogelijk mensen een zienswijze indienen. Het gaat namelijk niet alleen om de argumenten, maar ook om de aantallen. Hoe meer zienswijzen er bij de provincie binnenkomen, hoe duidelijker de boodschap is dat we dit plan niet willen. Dat het te groot is en dat het een ramp gaat worden voor de omgeving en de mensen die er wonen. Wij proberen in onze zienswijze alle relevante aspecten mee te nemen – we hebben u nodig om uw eigen verhaal te vertellen en om zoveel mogelijk zienswijzen af te leveren bij het Provinciehuis.

Vandaar dat we u hierbij oproepen om ook een zienswijze in te dienen

 

 1. Hierna geven we u wat aanwijzingen om u te helpen bij het opstellen van een zienswijze U kunt zelf een eigen tekst schrijven en uw bezwaren in uw eigen woorden naar voren brengen, maar u kunt ook gebruik maken van een model dat we hierna aanreiken.

Hou Friesland Mooi

Annemieke Reitsma (voorzitter), Albert Koers, Durk Lautenbach, Piebe Piebenga, Wouter Vogelesang en Ruurd van der Weide.


AANWIJZINGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ZIENSWIJZE

 Hoe levert u een zienswijze in?

 1. Misschien stuurde u in september de provincie ook al een brief waarin u bezwaar maakte tegen Nij Hiddum-Houw. Die brief is geen zienswijze want die kunnen pas nu worden ingediend. U moet dus opnieuw aan de bak!

 

 1. En zienswijze hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen (behalve een postzegel als u hem met de post verstuurd). U kunt het allemaal dus gewoon in uw eigen woorden opschrijven en u kunt het net zo lang of kort maken als u wilt. U kunt uw zienswijze per post versturen, maar per email kan ook. De enige eis is dat uw zienswijze voor 22 december door de provincie is ontvangen.

 

 1. U kunt alle ontwerpbesluiten bekijken op het Provinciehuis in Leeuwarden, het gemeentehuis van Súdwest Fryslân in Sneek of op de website van de provincie (fryslan.frl/nijhiddumhouw). Neem dan wel een dagje vrij want alleen al de hoofddocumenten omvatten meer dan 550 pagina’s en daar komen nog honderden pagina’s bij als u ook de bijlagen wilt lezen.

 

 1. Natuurlijk hoeft u niet alles te lezen want waar het in de kern om gaat is dat de ontwerp besluiten het mogelijk maken dat NUON en Gooyem Houw (lokale ondernemers) een windpark mogen gaan bouwen van 9 turbines van maximaal 208 meter hoog – drie ten noorden van de A7 en zes ten zuiden daarvan. Op onze website vindt u meer bijzonderheden. U vindt daar binnenkort ook de tekst van onze zienswijze.

 

 1. U bent, als gezegd, vrij om uw zienswijze zelf op te stellen en om hem zo kort en lang te maken als u wilt, maar u kunt ook gebruik maken van een formulier van de provincie dat u kunt downloaden van de link onder punt 2. Niks mis om het zo te doen.

 

 1. Een zienswijze kunt u per post of per email indienen. Per post stuurt u het naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, T.a.v. Nij Hiddum-Houw, Postbus 3269, 8900VC Leeuwarden. Per email naar: wind@fryslân.frl. Zet er in beide gevallen duidelijk op dat het om een zienswijze gaat voor windpark Nij Hiddum-Houw.

 

 1. Iedereen in Nederland mag een zienswijze indienen. Vraag dus ook vrienden en kennissen om een zienswijze in te sturen, zelfs als ze niet bij ons in de buurt wonen. Ze kunnen altijd zeggen dat ze van het Friese landschap en het Waddengebied houden en dat ze Friesland heel veel minder mooi vinden met al die windturbines.

 

Wat moet er in staan?

 1. Eigenlijk is het antwoord op die vraag heel simpel: u zegt gewoon in uw eigen woorden wat u er van vindt. Het is zelfs belangrijk dat u dat zoveel mogelijk in uw eigen woorden doet want dat is overtuigender dan wanneer u zich aansluit bij een standaard verhaal.

 

 1. U mag natuurlijk ook zeggen dat u het een prachtig plan vindt, maar dan bent u waarschijnlijk wel een uitzondering. Als u net als wij grote bezwaren heeft tegen het plan, geef dan aan waartegen u bezwaar maakt. Denk daarbij aan onderwerpen als:
 • De omvang van het park, zowel qua aantal turbines, maar vooral qua extreme hoogte – de grootste van Nederland!
 • Dat het onredelijk is dat alle nieuwe windparken in Friesland in onze omgeving worden gebouwd, terwijl er elders in de provincie ook ruimte beschikbaar is.
 • Vrees voor geluidsoverlast, vooral ‘s nachts want dan gaat het hoger in de lucht vaak harder waaien. En die Nederlandse geluidsnormen geven weinig bescherming.
 • Vraag ook of de provincie meent dat ze genoeg onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid, bijvoorbeeld als gevolg van slaapverstoring.
 • Meldt dat u die topverlichting vreselijk vindt en dat het wat u betreft een aantasting is van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving.
 • De provincie zegt dat er geen sprake zal zijn van slagschaduw, maar dan moet de apparatuur wel goed werken en moet de provincie bereid zijn de regels te handhaven als dat niet het geval is.
 • Vrees dat uw huis in waarde zal dalen of zelfs dat het onverkoopbaar wordt. Helemaal erg als u moet verhuizen of als uw spaarcenten in het huis zitten,
 • Geef aan dat er geen draagvlak is voor Nij Hiddum-Houw behalve bij mensen die er geld mee gaan verdienen en dat het allemaal alleen maar tot ruzie leidt.
 • Zeg ook iets over de vraag of u het gevoel heeft betrokken te zijn bij de besluitvorming of dat u het gevoel heeft dat de provincie gewoon wil doordrukken.
 • Wijs er op dat de Omgevingsadviesraad u niet vertegenwoordigt, dat u niet weet wie er in zitten en dat u nog nooit iets van ze gehoord heeft.

 

 1. Natuurlijk hoeft u al die onderwerpen niet aan de orde te stellen en natuurlijk mag u ook schrijven over heel andere onderwerpen. Bovenstaand lijstje is dus alleen maar een geheugensteuntje. En nogmaals: het is belangrijk dat u het in uw eigen woorden zegt en dat u laat merken dat het emoties oproept. Maar niet gaan schelden (al hebben we zelf die neiging ook zo af en toe, vooral als we lezen wat Kielstra nu weer beweert) want daar schiet niemand wat mee op.

Een model

 1. Liever dus in uw eigen woorden, maar als u geen tijd heeft of als u niet zo’n schrijver bent, gebruik dan de brief op de volgende pagina. Vul bovenaan bij de stipjes woonplaats en datum in en onderaan uw naam en adres, in een enveloppe doen, postzegel er op – klaar. Ook zo telt uw stem mee!

 

 1. U kunt de brief ook downloaden van onze website. Vul dan woonplaats, datum, naam en adres in en mail de brief door naar het adres van punt 6: lrf.n1618331023alsyr1618331023f@dni1618331023w1618331023.

 

 1. We hopen dat u met deze aanwijzingen uit de voeten kunt en dat u dus ook een zienswijze gaat indienen. Mocht u nog vragen hebben: graag een email naar ln.io1618331023omdna1618331023lseir1618331023fuoh@1618331023ofni1618331023. En als u echt haast heeft, naar moc.l1618331023iamg@1618331023sreok1618331023.w1618331023 of naar ln.li1618331023amtoh1618331023@amst1618331023ier.e1618331023keime1618331023nna1618331023.

Download hier de voorbeeldbrief