RUG neemt Laagfrequent geluid wél serieus

Sinds enige tijd wijzen wij onze provinciale bestuurders op de gezondheidsrisico’s van laagfrequent geluid (LFg). Bekend is namelijk dat windturbines dit geluid produceren. Meerdere deskundigen adviseren om windturbines op grotere afstand van mensen te plaatsen. Bij Nij Hiddum Houw mogen de turbines van de provincie op zo’n 400 meter van huizen komen te staan. Vanuit Hou Friesland Mooi vragen wij nadrukkelijk aan de politiek om het voorzorgsbeginsel toe te passen. Begin niet aan iets waarvan je de mogelijke negatieve gevolgen niet kunt overzien maar onderzoek eerst of het kan. Maar of de provincie hier gehoor aan geeft? Tot op heden geeft de provincie geen gehoor aan deze waarschuwing. Zij houdt vast aan het advies van de RIVM dat gezondheidsrisico’s niet bewezen zijn. Wetende dat het RIVM de meest recente buitenlandse onderzoeken over LFg (nog) niet meeweegt.

Dat wij echter niet zomaar wat roepen, blijkt uit een actuele oproep van de universiteit van Groningen. De RUG zoekt nu mensen die deel willen nemen aan onderzoek naar de gevolgen van Laagfrequent Geluid. Een aanzienlijk aantal mensen ervaart deze geluiden als constant, zwaar, brommend en dreunend, of als trilling, waardoor deze een behoorlijke invloed hebben op hun welzijn. De eerste reactie op LFg is gewoonlijk irritatie dat vaak wordt vergezeld door bijkomende effecten zoals hoofdpijn, een hoge bloeddruk, hart problematiek, spanning en stress, slaapproblemen en moeite met concentreren. De ervaren symptomen hebben een sterke invloed op het dagelijks functioneren zoals het runnen van een huishouden, het verzorgen van familieleden of het behouden van een baan.

Wat is de reden voor het onderzoek door de RUG? Tot op heden wordt LFg nauwelijks herkend en erkend als een enorme stressfactor voor mensen die in een industriële samenleving leven. Het is opvallend dat de lichamelijke, geestelijke en sociaal-maatschappelijke problemen, die mogelijk worden veroorzaakt door LFg weinig tot niet zijn onderzocht. Het team van artsen van de RUG beschouwt LFg als een serieus probleem en vindt systematisch onderzoek beslist noodzakelijk.  De volledige oproep van de RUG kunt u lezen op de website van HFM.

De bewoners van de Kop van de Afsluitdijk treffen het volgens gedeputeerde Kielstra. Hun gezondheid wordt gemonitord als de turbines er staan. Hoe en door wie? En wat er gebeurt als er echt gezondheidsrisico’s optreden en wie voor de schade daarvoor opdraait? Wordt het park dan afgebroken? Dat staat allemaal niet in de overeenkomst. Onze oproep blijft dus staan: bezint eer ge begint. Wacht de resultaten van de RUG af zodat wetenschappelijk wordt bewezen wat LFg met mensen doet. Voor spijt achteraf kopen de mensen niets.

Annemieke Reitsma
Hou Friesland Mooi

Lees hier de Informatiebrief LFg onderzoek RUG