Stichting Hou Friesland Mooi gaat in beroep bij de Raad van State:

En daarbij hebben we uw steun hard nodig!

Hoe nu verder?
We weten niet hoe het u is vergaan, maar wij waren natuurlijk zeer teleurgesteld toen Provinciale Staten op 18 juli het inpassingsplan voor Nij Hiddum Houw vaststelden. We waren niet alleen teleurgesteld, maar ook boos want alle voorstellen en overwegingen om het anders en beter  te doen verdwenen in de prullenmand omdat er voor de politiek uiteindelijk maar één ding belangrijk was: het bij elkaar houden van de coalitie.
Zelfs belangrijker dan onze gezondheid!

Nog bozer werden we  toen kort na dat besluit van 18 juli bleek dat Windpark Friesland in het IJsselmeer niet 316 MW groot wordt maar ruim 380 MW – dus 60 MW meer. Dat hele Nij Hiddum Houw van 42 MW is dus helemaal niet nodig om de afspraak met het Rijk (530,5 MW in 2020) te halen. Als aandeelhouder van Windpark Friesland moet de provincie dit geweten hebben. En de heer Kielstra  maar roepen dat Nij Hiddum Houw per se nodig was en dat er echt geen tijd was om af te wachten om te zien hoe groot Windpark Friesland zou worden. We zijn dus met een kluitje het riet in gestuurd.
Minder netjes gezegd: we zijn gewoon voorgelogen.

Dit alles is voor ons reden genoeg om in elk geval in beroep te gaan bij de Raad van State.

Raad van State
Niet alleen wij, maar ook u kunt in beroep gaan bij de Raad van State, althans als u binnen twee kilometer van Nij Hiddum Houw woont. Woont u verder weg dan heeft u volgens de Raad van State geen last van de turbines en wordt uw beroep waarschijnlijk (je weet maar nooit want  188 meter hoog is wel erg hoog) niet in behandeling genomen. Die regel geldt niet voor ons als stichting, maar ons beroep moet wel precies passen binnen de doelstellingen.

We zijn daarom van plan om een wat ander beroepschrift in te dienen dan de beroepschriften die eerder bij de Raad van State tegen windparken werden ingediend. We willen ons vooral richten op de besluitvorming door de provincie en gaan aantonen dat de provincie op allerlei manieren onzorgvuldig is geweest.  Dus geen verhalen over vleermuizen, vogels, landschap, veiligheid, etc. want die worden toch allemaal afgewezen. Kern van ons betoog zal zijn dat de provincie zoveel juridische steken heeft laten vallen dat  de besluitvorming over gedaan moet worden.

Beroep op de Raad van State kost geld. We gaan er zelf actief mee aan de slag en er ook zelf tijd in steken, maar we willen een ervaren en deskundige advocaat inschakelen om een zo sterk mogelijk verhaal te hebben. Wij leveren alle feiten, documentatie en concepten aan, maar die advocaat – Jan Veltman uit Amersfoort – stelt de finale tekst van het beroepschrift op

Zo kunnen we de kosten beperken tot circa € 4.000.

U kunt ons op twee manieren steunen:

  1. Door het doen van een financiële bijdrage via onze website.
    http://houfrieslandmooi.nl/doneren/ 

    Maar een enveloppe met geld is ook welkom. U kunt ook handmatig een bedrag overboeken, ons rekeningnummer is:
    NL65 INGB 0008 0294 80 t.n.v. Stichting Hou Friesland Mooi
  2. Door ons een email te sturen waarin u zegt dat u ons beroep steunt en dat  we dat beroep mede namens u indienen. Uw mail mag ln.li1721923485amtoh1721923485@amst1721923485ier.e1721923485keime1721923485nna1721923485

P.S. En als u binnen twee kilometer woont en als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u ook zelf een advocaat inschakelen en beroep instellen en. Let wel op de termijn: voor 19 oktober.