Dorpen verdeeld over windmolens

Leeuwarder Courant, 23 oktober 2012, pag. 20.

Dorpen verdeeld over windmolens
Windmolens verdelen niet alleen
de bevolking, maar ook de dorpen.
Sommige zijn woedend, andere
willen geen partij kiezen.

Dorpsbelang Witmarsum is boos.

,,Fryslân Windstreek 2012 verdeelt de
pijn onevenredig, het legt de lasten bij
een kleine groep inwoners van Friesland
neer’’, laat voorzitter Klaas Smit
weten. ,,Het moge de provincie duidelijk
zijn: hiermee gaan wij niet akkoord.’’
Bovendien: ,,Welke toerist wil
nu op een strand zitten dat uitzicht
biedt op windmolens?’’
,,Dorpsbelang Arum gunt iedereen
betaalbare energie, nu en in de toekomst.
We zijn geen politieke partij en
we zijn ook niet voor of tegen windenergie’’,
stelt de vereniging. Ze wijst
bewoners op de bezwaarprocedures.
Plaatselijk Belang Oud Aengwirden
stelt zich op een vergelijkbaar standpunt
als het gaat om de achttien molens
die ten zuiden van Luinjeberd en
Tjalleberd gepland staan. Dit in tegenstelling
tot Plaatselijk Belang Luxwoude,
dat hier juist boos over is.
Dat er molens bij Heerenveen komen,
hangt al jaren in de lucht. Toch
bleek ook hier de gemeente kritisch.
Ze had de turbines over een groter gebied
langs de A7 willen verspreiden.
Bovendien vindt ze molens op haar
bedrijventerreinen IBF en De Kavels
niet geschikt.Het zoude vestiging van
bedrijven kunnen afschrikken.
Aan de zuidzijde van de Afsluitdijk
zouden 77 molens moeten komen. De
provincie plaatst ze bij voorkeur in de
strook tussen de sluizen en de kust bij
Makkum. Bezwaren komen hier van
watersportorganisaties. Zij vrezen bijvoorbeeld
datwedstrijden voor kleine
zeilboten onmogelijk worden.
De Feriening Fryske Doarpsmûnen
is voorstander van windmolens. Zij
hoopt dat er ook ruimte is voor dorpsmolens
buiten de gekozen windparken.
De negen dorpen die participeren
in de club verdienden in tien jaar
€500.000 aan hun twaalf molens.