Groeiend verzet tegen Fries windturbineplan

Leeuwarder Courant, 23 oktober 2012, pag. 20.

Groeiend verzet tegen Fries windturbineplan
ERWIN BOERS

MAKKUM- Nu de windmolenplannen

bij Heerenveen en westelijk
Friesland concreetworden, komt er
een golf van bezwaren op gang.

De provincie en enkele gemeenten

maken al jaren plannen voor windmolens
bij de Afsluitdijk en Heerenveen.
De locaties zijn echter pas sinds
september globaal bekend. De zogenaamde
‘zoekgebieden’ van gedeputeerde
staten hebben veel dorpen en
gemeenten laten schrikken.
Het provinciebestuur wil de turbines
in drie gebieden concentreren. Ze
bracht kaarten uit met ‘optimale alternatieven’
, die veel opzien baren in
dorpen. Hierbij gaat het ten oosten
van Heerenveen om 18 windmolens.
In het IJsselmeer, voor de kust van
Makkum verrijzen er 77. Nog eens 48
turbines staan ingetekend in het gebied
tussen Harlingen en Makkum.
De keuzes zijn niet definitief, maar geven
wel een indicatie voor de betrokken
dorpen.
De nieuwe windparken betekenen
niet per se een toename van het totale
aantal molens in Friesland. Ze zijn namelijk
mede bedoeld om vele losstaande
oude molens te vervangen.
De nieuwe turbines zijn krachtig genoeg
om alle Friese huishoudens van
stroom te voorzien. Dit komt door
hun omvang: een mast is al snel 120
meter hoog en goed voor de elektriciteit
van 3000 huizen.
De gemeenten Súdwest-Fryslân en
Heerenveen zijn nauw betrokken bij
de windmolenplannen. Toch tonen zij
zich kritisch over de huidige voorstellen.
Dit geldt nog sterker voor veel
dorpen, die zich overvallen voelen. De
provincie toont zich soepel: ze verlengde
de inspraaktermijn tot 11 november.
De 48 windmolens in de rechthoek
Harlingen-Achlum-Bolsward-Makkum
liggen veruit het gevoeligst. Dat
er turbines in de buurt van Makkum
zouden komen, is geen verrassing,
maar de ‘kop van deAfsluitdijk’ is met
de huidige invulling ,,wel erg ruim bemeten’’
door de provincie, vindt wethouder
Gea Akkerman van Súdwest-
Fryslân. De molens staan zo noordelijk
ingetekend, dat zelfs de gemeente
Harlingen in het geweer komt. Zij
vindt ,,het verspreidenvanwindturbines
in het open landschap een erg onrustig
beeld’’ geven. Ze wil overlast
voor haar inwoners voorkomen en
heeft zorgen over de landschaps- en
natuurwaarden van het Hegewiersterfjild.
Dit terrein langs deWaddenkust
moet volgens Harlingen ,,buiten
het zoekgebied gelaten worden”.
Enkele molens staat getekend in
Franekeradeel, bij Achlum. De gemeente
heeft hier geen bezwaar tegen
gemaakt, maar vraagt de provincie
welommeerzekerheidoverdede vervanging
van haar eigen solitaire molens.
Die zouden afgebroken moeten worden.