OPEN BRIEF OVER NIJ HIDDUM HOUW

AAN DE LEDEN VAN DE PROVINCIALE STATEN VAN FRYSLÂN

HELP ONS OM CONFRONTATIE OM TE ZETTEN IN COÖPERATIE

Deze week bezorgt de deurwaarder bij het Provinciehuis een dagvaarding waarmee we de Provincie Fryslân in kort geding voor de rechter dagen. We vragen de rechter uit te spreken dat de terinzagelegging van het provinciaal inpassingsplan (en andere besluiten) voor Windpark Nij Hiddum Houw moet worden uitgesteld. En we vragen dat er een nieuwe procedure moet komen om de omgeving wel op een goede manier te betrekken in de besluitvorming.

Lees hier de volledige open brief die we aan alle leden van PS hebben gestuurd